cabecera xuventude

Actividades

Cursos Actívate

Curso de técnicas de aseo e hixiene a persoas dependentes.
Curso de reparacións domésticas: albanelería, fontanería e carpintería