cabecera cultura

Biblioteca Municipal

Horario
De luns a venres

 •  9.00 a 21.00

 • 20.000 libros clasificados (CDU)
 • Boletín de novidades
 • Sección publicacións locais
 • Fotocopiadora
 • Consulta informatizada
 • Préstamo a domicilio e colectivo
 • Préstamo interbibliotecario
 • Hemeroteca máis 4000 revistas
 • Prensa diaria (un mes)
 • Sección infantil e xuvenil
 • Videoteca (documentais)
 • Acceso a Internet
 • Lectura de CD-ROM (Boe, Doga)

Actividades culturais:

 • concursos
 • conferencias
 • charlas con autores de libros
 • ilustradores

Requisitos para ser socios 

 • Estar censado no concello de Lalín
 • Dúas fotos
 • DNI ou pasaporte
 • Abonar cuota anual (1 euro polo de agora)
 • Validez durante 1 ano

Pódense sacar 2 libros de adultos ou 3 libros infantís ou xuvenís, durante 15 días, renovables por outros 15 días sempre e cando non foran solicitados por outro usuario.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín