cabecera seccion agraria

Servizos

Asuntos para tramitar na Oficina Agraria.

Construcions no rural.
Actividade Agraria.
Medio Ambiente.
Feiras.

Localización de fincas rústicas e urbanas.
Expedición de cartografía e fichas de datos catastrais.
Expedición de mapas de situación do PXOM, topográficos…
Expedición de datos para as subvencións da PAC.
PIC. Punto de Información Catastral.Certificacións catastrales descriptivas e gráficas.
Cumplimentación de impresos para o cambio de titularidade de fincas.
Facer reclamacións de exención de IBI.
Informes para transmisións patrimoniais.
Expedientes de axuda para a rehabilitación de vivenda rural, (memoria, certificado de situación, preparación dos datos do proxecto, licenza e seguimento do proxecto…)
Expedientes de subvencións para o remate de fachadas de vivendas rurais de nova construcción.
Expedientes de axudas á conservación e restauración de bens de patrimonio etnográfico (hórreos, cruceiros…)
Expedientes de licenza de animáis potencialmente perigosos.
Avisos para recollida de animais soltos.
Permisos de queimas agrarias, lazamento de foguetes en festas…
Informes para a matriculación de tractores.
Asesoría xurídica en temas de rifa entre veciños (por augas, lindes…)
Tramitación de expedientes de ruidos, vertidos, vehículos abandonados, limpeza de fincas, denuncias ambientais…
Atención os temas de recollida de basura.
Actividades de Medio Ambiente como campaña de árboles,plantacións, cursos de setas, inxertos, podas…
Limpeza de vertedeiros incontrolados e arreglo e mellora de xardíns no casco urbano e en centros sociais no rural…

Asesoramento para a xente do rural na posible construcción de granxas, vivendas, axudas…, coordinación cos técnicos, visitas as fincas dos propietarios, seguimento de cada proxecto agrario para saber sempre a súa situación…
Expedientes de construcción e ampliación de granxas, galpóns agrícolas…

Expedientes urbanísticos.
Atención a calquer dúbida ou petición dos veciños…
Seguimento e asesoramento para proxectos do GDR 22.
Avisos de axudas e subvencións é cumplimento de documentación para as Asociacións de calquera índole, e tamén para as Cooperativas.
Feiradeza.
Feira do Cabalo.
Variados temas relacionados con veciños que buscan apoio ante calquer tema que os preocupe.
Cumplimentación de expedientes para titulares e cotitulares de explotacións agrarias. (Axuda da SS).
Cumplimentación de datos para o censo agrario.
Asesoramento e información sobre as diferentes Concentracións Parcelarias que se están realizando no Concello de Lalin.
Valoración de danos polo vento.
TDT.
Axenda 21 Local.
Programa "Repoblar". Internet no Rural.
Permisos para queimas en núcleos rurais.
Tramitación de permisos para queimas fora dos núcleos.