XUNTANZA GALEGA DE AUGAS BRAVAS

XUNTANZA GALEGA DE AUGAS BRAVAS
Mércores 24 de Febreiro de 2016 - 26,27 E 28 DE FEBREIRO DE 2016

PAVILLÓN DE DEPORTES

INSCRIPCIÓN: kayakgalicia@gmail.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 30€

INCLUE CENA, PERNOCTA NO PAVILLÓN E CAMISETA.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín