AXUDAS PREMIOS E BOLSAS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN

2020 PRAZO DE SOLICITUDE: Comenzará a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e estenderase ata o  15 día hábil posterior á finalización do estado de alarma.

DATA PUBLICACIÓN DO EXTRACTO da convocatoria das bases: 11/05/2020

BOLSAS COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO. CURSO 2020/2021

Prazo de presentación de solicitudes : dende o día 21/08/2020 ata o día 09/09/2020 inclusive

XXVIº PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO GASTRONÓMICO “ÁLVARO CUNQUEIRO”

Prazo de presentación de traballos: comenzará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 16/01/2020

Data de publicación do extracto no BOPPO: 18/12/2019 

BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CELEBRACION DE FESTAS PARROQUIAIS 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: do 12 de setembro ao 1 ou de outubro de 2019.

BASES DEL PROGRAMA DE APOYO AL FINANCIAMENTO DE AUTÓNOMOS E PEMES DEL CONCELLO DE LALÍN

BASES DEL PROGRAMA DE APOYO AL FINANCIAMENTO DE AUTÓNOMOS E PEMES DEL CONCELLO DE LALÍN

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín