OFICINA MUNICIPAL DE VIVENDA

Rehabilitar a vivenda:

VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras. 27/02/2020-10/11/2020

(Enlace) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200114/AnuncioG0532-261219-0003_gl.pdf

VI406B Axudas financieiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas.As entidades financieiras colaboradoras son: Abanca, Banco Sabadell, Caixa Rural, Caixabanc. 07/02/2020-15/10/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioC3Q2-170120-0003_gl.pdf

VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo. 30/05/2020-29/07/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200529/AnuncioC3Q2-190520-0001_gl.pdf

VI408F Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas. 03/07/2019-31/12/2021

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioC3Q2-210619-0004_gl.pdf

VI408G Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos camiños de santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas. 03/07/2019 - 31/12/2021

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioC3Q2-210619-0004_gl.pdf

VI408H Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas 27/02/2020 - 30/10/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200226/AnuncioC3Q2-070220-0001_gl.pdf

Aluguer

VI432B Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.

06/05/2020 - 31/12/2021

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200422/AnuncioG0532-170420-0001_gl.pdf

VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras. 27/02/2020 - 10/11/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200114/AnuncioG0532-261219-0003_gl.pdf

VI482A Bono de alugueiro social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.

04/02/2020 - 11/12/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioC3Q2-140120-0003_gl.pdf

VI482B Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta. Aberto todo o ano

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioC3Q2-140120-0003_gl.pdf

VI482C Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero 09/04/2020 - 11/12/2020

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0532-120419-0004_gl.pdf

VI471A Renda básica de emancipación. Aberto todo o ano

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160412/AnuncioG0244-070416-0010_gl.pdf

BS650F Complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/os pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva. Aberto todo o ano

Enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170502/AnuncioG0425-200417-0003_gl.pdf

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín